Stomatologji e nivelit te larte me mjetet me bashkekohore Estetike, Veneer, Implante, Ortodonci fikse Rregullimi i defekteve-deshtimeve te implante

About ParaDent

General Dentistry, Cosmetic Dentistry, Implantology, Orthodontics, Periodontics, Endodontics
Cash, Check, PayPal, Dentacoin

Team

How to find us